Digitaal symposium: De arbeidsmirgant en Nederland

De arbeidsmigrant is niet meer weg te denken uit Nederland. Toch ontbreekt het ons vaak aan noodzakelijke kennis. Wat drijft de arbeidsmigrant? Wat is zijn positie in onze samenleving? Hoe kan het beter?

Interactief digitaal symposium
Op donderdag 4 maart organiseert Het Kenniscentrum Arbeidsmigranten het eerste nationale symposium over arbeidsmigranten in Nederland. Een symposium dat volledig in het teken staat van kennisontwikkeling, kennisdeling en netwerken rondom arbeidsmigranten. In een interactieve online talkshow worden de nieuwste onderzoeksresultaten gepresenteerd, delen arbeidsmigranten hun eigen ervaringen en gaan we met elkaar in gesprek over actuele thema’s zoals huisvesting, werkomstandigheden en integratie. Diverse topsprekers met diepgaande ervaring over arbeidsmigranten komen aan het woord en praten u bij.

Programma
15:00 – 15:15 Opening en lancering Het Kenniscentrum Arbeidsmigranten
15:15 – 15:45 Presentatie resultaten grootschalig panelonderzoek; hoe denken arbeidsmigranten zélf over o.a. huisvesting, integratie en hun toekomst in Nederland?
15:45 – 16:10 Arbeidsmigranten in de spotlight; in gesprek met arbeidsmigranten over hun ervaringen in Nederland
16:10 – 16:30 Keynote: cruciale rol en noodzaak arbeidsmigranten; nu én in de toekomst
16:30 – 17:00 Tafeldiscussie met o.a. Jan Cremers (senior onderzoeker Tilburg University) en Frank van Gool (CEO OTTO Work Force)

Inschrijven kan via deze link