Handelsmissie China

Wilt u als tuinbouwondernemer zakendoen in China? Ga dan van 21 tot 28 september 2019 mee met een handelsmissie naar China. Deze missie wordt georganiseerd door de provincie Noord Holland, in nauwe samenwerking met de Nederlandse ambassade in China en RVO.nl. De focus voor de handelsmissie ligt op duurzame verstedelijking en Feeding & Greening the Megacities. Bekijk het programma

Over China
China zal de komende jaren grote stappen moeten maken om de voedselvoorziening voor de toekomst te garanderen. Grote bevolkingsgroei, beperkte oppervlakte geschikt voor landbouwdoeleinden en klimaat verandering (droogte, natuurgeweld, waterschaarste) maken het nodig om efficiënter om te gaan met beschikbare resources. Dit biedt kansen voor Nederlandse bedrijven voor samenwerking in China op het gebied van tuinbouw, agri&food en agritechnologie.

Aanmelden