Meet & Greet van MVO Platform Aalsmeer bij Meerlanden

 

Op 25 maart 2019 vindt Meet & Greet van MVO Platform Aalsmeer plaats bij het bedrijf Meerlanden in Rijsenhout. Dit is de kans om een kijkje in de keuken te nemen van dit bijzondere bedrijf, van elkaars ervaringen te profiteren, contacten te leggen en ideeën op te doen voor circulair ondernemen in jouw bedrijf.

In de transitie naar een circulaire economie speelt Meerlanden een voortrekkersrol in Aalsmeer en de overige acht aandeelhoudende gemeenten. Angeline Kierkels, algemeen directeur Meerlanden: “Meerlanden heeft zich ontwikkeld van traditionele afvalinzamelaar naar grondstoffenregisseur. Om die positie te versterken is samenwerking met gemeenten, partners uit het bedrijfsleven, universiteiten en bewoners cruciaal. Kringlopen kunnen we immers niet alleen sluiten. Wij geloven dat een circulaire samenleving mogelijk is. Een samenleving zonder afval, maar met grondstoffen die na hergebruik en recycling als nieuwe producten eindeloos worden teruggebracht in de kringloop. Een samenleving waarbij de openbare ruimte ook onze leverancier is van grondstoffen. Een samenleving die inclusief ondernemen omarmt en waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen krijgen.”

Wist je dat Meerlanden een groene energiefabriek is? Al ons organisch afval wordt daar omgezet in vijf nuttige producten: groengas, CO2 en warmte voor de glastuinbouw, compost voor je tuin en water voor het schoonmaken van onze wegen. Het overige afval van huishoudens en bedrijven wordt zo veel mogelijk hergebruikt of gerecycled tot grondstoffen voor nieuwe producten. En wist je dat Meerlanden de eerste in de regio en een van de eersten in Nederland is die ook zakelijk plastic gescheiden inzamelt?

Kom op 25 maart naar de Meet & Greet bij de Meerlanden en ervaar welke rol jouw bedrijf in de grondstoffenketen kan spelen én hoe je ervan kunt profiteren. 

Wanneer: maandag 25 maart 2019
Tijdstip: van 16.00 uur tot 18.30 uur
Waar: Meerlanden, Aarbergerweg 41, Rijsenhout
Aanmelden: www.mvoplatformaalsmeer.nl/contact/