Duurzaamheid

Duurzame en economische ontwikkelingen gaan hand in hand door de kringlopen te sluiten, hernieuwbare energiebronnen in te zetten en emissies te minimaliseren, met oog voor People, Planet en Profit.

Algemeen

Duurzaam produceren is noodzakelijk in een dichtbevolkte regio waar ruimte, leefbaarheid  en natuurlijke hulpbronnen schaars zijn. Daarnaast is investeren in duurzaamheid juist  een kans voor bedrijven om zich te onderscheiden en efficiënter te produceren en de concurrentiepositie  van Aalsmeer in stand te houden.

Factsheet Energie

Voor de vijf grootste glastuinbouwconcentratiegebieden in de Greenport Aalsmeer is een gebiedsinventarisatie energie opgesteld. Ook zijn per gebied de recepten voor verduurzaming uitgewerkt. De resultaten zijn samengevat in een overzichtelijke Factsheet Energie.

Activiteiten

Ondernemer aan het woord

Wat doet Greenport Aalsmeer voor duurzaamheid?

Greenport Aalsmeer heeft een faciliterende, stimulerende en verbindende rol bij het van de grond krijgen van projecten om in 2025  te komen tot:

  • 50% verminderde CO2 uitstoot;
  • klimaatneutrale tuinbouw in de regio en 75% hergebruik van water;
  • 30% energiebesparing;
  • Gebruik van 30% duurzame energie;
  • Hergebruik van 75% van de reststoffen en afval;
  • Nul-emissie gewasbeschermingsmiddelen.

Nieuws

Ambassadeurs

Wilbert Ammerlaan
Glastuinbouw Nederland


Jurgen Nobel
Gemeente Haarlemmermeer

Ilse Zaal
Provincie Noord-Holland

 

Contact

Dave Vlaming
Gebiedscoördinator
E: dvlaming@greenportaalsmeer.nl
M: 06 – 49 89 37 49