Biomassa

Onderzoek naar toepassing van biomassa in de regio Aalsmeer. En in het verlengde daarvan: het realiseren van een biomassacentrale in de Greenport Aalsmeer regio.

In het project wordt ook vastgesteld wat de bijdrage van biomassacentrales kan zijn voor bestaande energiebehoefte in de tuinbouw en daarbuiten. Dat kan bijvoorbeeld warmtelevering aan woningen zijn. Een ander belangrijk resultaat van het project zou kunnen zijn dat er een duidelijk beheermodel komt voor een biomassacentrale. Dat model moet winstgevend zijn.

Neem voor meer informatie contact op met Sander van Voorn, programmamanager Greenport Aalsmeer, svanvoorn@greenportaalsmeer.nl