Enzymen uit reststromen

In de glastuinbouw komen aanzienlijke reststromen vrij, waarvoor telers verwijdersingskosten moeten betalen. Bij tomaat bokvoorbeeld gaat het om 50 ton per hectare per jaar. Ook in de lelieteelt gaat het om tonnen die nu laagwaardig worden gecomposteerd. In Portugal is de Technische Universiteit van Lissabon actief op zoek naar eenvoudige extractiesystemen voor bijvoorbeeld enzymen.

Het doel van dit project is om een systematiek te ontwikkelen zodat eenvoudig reststromen zoals bollenresten en bladafval geraffineerd kunnen worden tot waardevolle extracten. 

Uit te voeren activiteiten

  • Analyseren van tulpen-, lelie- en hyacintenbollen alsmede tomatenblad
  • Inventariseren van marktkansen
  • Opzetten van biobased proefinstallatie voor samples (100 kg / 2 uur)

Neem voor meer informatie over dit project contact op met Peter Oei (SIGN) via p.t.oei@innonet.agro.nl