Handreiking 'Huisvestiging Internationale Medewerkers'

Greenport Aalsmeer heeft in samenwerking met stakeholders en Expertisecentrum Flexwonen een handreiking gemaakt over het thema huisvesting internationale medewerkers.

De handreiking helpt om:
1. Passende keuzes te maken op beleidsniveau en bij de beoordeling van individuele huisvestingsinitiatieven.
2. Te leren van de keuzes van anderen
3. Draagvlak te creëren voor beleidskeuzes en voor individuele initiatieven
4. Inzicht te krijgen in het aantal internationale medewerkers dat woonachtig is de gemeente
5. Rekening te houden met (markt)ontwikkelingen nu en in de toekomst

De inhoud van de handreiking is onder andere gebaseerd op de kennis en ervaringen die gedeeld zijn tijdens de kennissessies ‘huisvesting internationale medewerkers’ die Greenport Aalsmeer in samenwerking met het Expertisecentrum Flexwonen in de periode 2020/2021 organiseerde voor ambtenaren uit de zes Greenport-gemeenten: Aalsmeer, Amstelveen, Uithoorn, Haarlemmermeer, Nieuwkoop en Kaag en Braassem. 

Handige documenten

1) Wie zijn de internationale medewerkers
- Arbeidsmigranten in de Greenport Aalsmeer
- Onderzoek Companen huisvestigingsopgave
- Factsheet Arbeidsmigranten
- De resultaten van het 1e arbeidsmigrantenpanel

2) Beleid
- Rapport Aanjaarteam Bescherming Arbeidsmigranten
- Routekaart
- Folder Bed-voor-Bed-regeling
- Overeenkomsten en verschillen AKF en SNF
- Beleidsnotitie K&B
- Beleidsregel 2018
- Beleidsregel Ruimtelijke randwoorwaarden logiesgewijze huisvesting
- Katwijk
- Huisvesting arbeidsmigranten Lansingerland
- Toetsingskader huisvestiing flexwerkers en arbeidsmigranten
- Communicatiekader voor initiatieven huisvestiing flexwerkers en arbeidsmigranten
- Beleidsnotitie Waalwijk
- Beleidsregels Waalwijk
- Huisvestingsverordening Waalwijk
- GlastuinbouwNL - Visie huisvesting arbeidsmigranten regio Aalsmeer

3) Communicatie en registratie
- Het zijn eigenlijk gewoon buren
- Machtiging Aalsmeer
- Westlandse methode
- Voorbeeld convenant