Innovatieklas: productie faciliteit Chrysanten in Turkije

Innovatieklas is een samenwerkingsconcept tussen onderwijs en bedrijfsleven. Studenten van groene en niet-groene (zoals bedrijfseconomie)opleidingen maken aan de hand van praktijkopdrachten kennis met ondernemers.

Innovatieklas: productie faciliteit Chrysanten in Turkije

Master studenten van Wageningen Universiteit werken tijdens hun E-ACT (Entrepeneurial Academic Consultancy Training) project aan een onderzoek naar de mogelijkheden om een productiefaciliteit voor het Aalsmeerse sierteeltcluster op te richten in Turkije.

Tijdens hun onderzoek richten zij zich met name op het vinden van een locatie met de juiste klimatologische (temperatuur, zonlicht, (regen)water) en bodemkundige (bodemtype en vruchtbaarheid) omstandigheden. Daarnaast onderzoeken zij de aanwezige infrastructuur ten aanzien van toeleveranciers, afnemers etc.

In de uitwerking van hun project werken zij samen met een masterstudent Sustainable Finance van de Universiteit van Maastricht en een MER (Management, Economie & Recht) student van Inholland Diemen. Deze studenten werken in hun afstudeeronderzoek aan 'alternatieve financieringsvormen voor investeringen in de land- en tuinbouw in Turkije', respectievelijk aan 'belemmeringen voor het Nederlandse MKB om operationeel te worden op de Turkse markt'.

Opdrachtgevers: FloraHolland, Arcadia, Zentoo, KP Holland, Ubink

Producten:
- Onderzoek naar mogelijkheden van een productielocatie in Turkije

Contactpersoon: Jan-willem Donkers /  jwdonkers@greenportaalsmeer.nl