Activiteiten

De activiteiten van de Innovatiemotor bestaan uit:

 • Themabijeenkomsten, voor ondernemers uit het (primaire) sierteeltculster uit de regio Aalsmeer met als doel innovatie-impuls te geven. Ga naar het overzicht.
 • Werkgroepen: ondernemers gaan met elkaar aan de slag met een concrete innovatie of onderwerp.
 • Ondersteuning van individuele ondernemers op het gebied van innovatie in de vorm van gratis advies.
 • Innovatieklas: studenten en docenten van groene en niet-groene opleidingen werken samen aan vraagstukken vanuit het bedrijfsleven.
 • Onderzoeken en verkenningen: identificeren van nieuwe markten en technieken om optimaal te kunnen produceren voor de markt.

Hieronder vindt u overzichten van de activiteiten van de Innovatiemotor, u kunt de projecten ook bekijken per hoofdthema:

Activiteiten

 • Bluegarden.life
  Veilingkarren
  Bloemen- en plantenexporteur Koapak uit De Kwakel ziet Turkije als groeimarkt voor de afzet van bloemen en planten. De exporteur heeft de realisatie van een verkoopconcept in Turkije opgenomen als onderdeel van haar missie voor de komende jaren.
 • Polyculturen in de kas
  polydome
  Polydome is een nieuwe teeltwijze op basis van Polycultuur in de kas. De teelt is gebaseerd op het sluiten van natuurlijke kringlopen, wat gerealiseerd wordt door het combineren van gewassen en functies op een oppervlak.
 • NederVanille
  NederVanille
  Er is een groeiende vraag naar natuurlijk geproduceerde inhoudsstoffen. Een van die stoffen in 'vanille'. De meeste vanille wordt 'fabrieksmatig' geproduceerd, maar er is een groeiende vraag naar biologisch geproduceerde vanille. Een kleine groep telers is samen met Wageningen UR aan de slag gegaan om de kennis rondom de teelt van vanille met elkaar uit te wisselen.
 • Ledbelichting sierteelt
  Led verlichting Jan van Dijk
  LED technologie biedt de glastuinbouw mogelijkheden om de productie te verbeteren en producten beter aan te laten sluiten op de wensen uit de markt. In dit onderzoek worden experimenten gedaan op praktijkbedrijven met LED belichting in een lage intensiteit om de kwaliteit te verbeteren of de teeltduur te verkorten.
 • KAS versgeplukt
  Logo KAS
  KAS is het initiatief van een cluster van bedrijven - kwekers, veredelaars, handelaren - in de sierteeltsector die door ketenomkering hun productie 100% willen richten op de koopkrachtige vraag vanuit de consumenten: De Bloemistenkwekerij.
1 | 2 | 3 | volgende >