Samenwerken in de Keten

Samenwerken in de Keten activiteiten

 • Bluegarden.life
  Veilingkarren
  Bloemen- en plantenexporteur Koapak uit De Kwakel ziet Turkije als groeimarkt voor de afzet van bloemen en planten. De exporteur heeft de realisatie van een verkoopconcept in Turkije opgenomen als onderdeel van haar missie voor de komende jaren.
 • Polyculturen in de kas
  polydome
  Polydome is een nieuwe teeltwijze op basis van Polycultuur in de kas. De teelt is gebaseerd op het sluiten van natuurlijke kringlopen, wat gerealiseerd wordt door het combineren van gewassen en functies op een oppervlak.
 • KAS versgeplukt
  Logo KAS
  KAS is het initiatief van een cluster van bedrijven - kwekers, veredelaars, handelaren - in de sierteeltsector die door ketenomkering hun productie 100% willen richten op de koopkrachtige vraag vanuit de consumenten: De Bloemistenkwekerij.
 • Groen op scholen
  Groen in scholen en kantoren (1)
  Ontwikkelen van nieuwe businessmodellen voor het verbeteren van de leefomgeving door een fors verhoging van plantdichtheid op scholen en in kantoren.
 • Blooming Traders
  Erik-Jaap Kroone
  Ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen voor sierteeltketen gericht op het (her)introduceren van nieuwe soorten met meerwaarde.