Teelt & Techniek

Teelt & Techniek activiteiten

 • Polyculturen in de kas
  polydome
  Polydome is een nieuwe teeltwijze op basis van Polycultuur in de kas. De teelt is gebaseerd op het sluiten van natuurlijke kringlopen, wat gerealiseerd wordt door het combineren van gewassen en functies op een oppervlak.
 • NederVanille
  NederVanille
  Er is een groeiende vraag naar natuurlijk geproduceerde inhoudsstoffen. Een van die stoffen in 'vanille'. De meeste vanille wordt 'fabrieksmatig' geproduceerd, maar er is een groeiende vraag naar biologisch geproduceerde vanille. Een kleine groep telers is samen met Wageningen UR aan de slag gegaan om de kennis rondom de teelt van vanille met elkaar uit te wisselen.
 • Ledbelichting sierteelt
  Led verlichting Jan van Dijk
  LED technologie biedt de glastuinbouw mogelijkheden om de productie te verbeteren en producten beter aan te laten sluiten op de wensen uit de markt. In dit onderzoek worden experimenten gedaan op praktijkbedrijven met LED belichting in een lage intensiteit om de kwaliteit te verbeteren of de teeltduur te verkorten.
 • Helleborus
  Helleborus4
  Veredeling van Helleborus orientalis (Lenteroos) heeft een aantal cultivars opgeleverd, die geschikt kunnen zijn als snijbloem. In een pilot bleek echter de houdbaarheid niet altijd voldoende was. Fase 1 van het project was het opstellen van een teeltstrategie die op een praktijkbedrijf is getest is. Fase 2 van het project is in 2014 gestart.
 • E-learning Freesia
  Door het ontwikkelen van een e-learning concept, wordt de beleving en het verhaal van de Freesia (oorsprong, verzorging, marketing) digitaal overgedragen op winkelmedewerkers en daarmee indirect ook op consumenten.