Teelt & Techniek

Teelt & Techniek activiteiten

  • Freesia 3.0
    Freesia
    In het project Freesia 3.0 werkt de keten samen in de ontwikkeling van een ultramodern teeltsysteem waarin alle groeifactoren (licht, lucht, warmte, water en voedingstoffen) zeer nauwkeurig stuurbaar zijn waardoor een productieniveau haalbaar is dat 2x zo hoog ligt als bij wat op dit moment gangbaar is.
  • Regionaal warmtenet voor metropoolregio Amsterdam
    Warmtenet
    Overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven uit de Metropoolregio Amsterdam gaan zich gezamenlijk inzetten om een regionaal warmtenet te realiseren.
< vorige | 1 | 2 |