Organische reststromen Schiphol

Schiphol heeft als doelstelling in 2020 20% van haar energiebehoefte duurzaam op te wekken. De Schiphol Group onderzoekt of het plaatsen van een biovergister met een capaciteit van 36.000 ton haalbaar is. Een dergelijke vergister zou 6% van de energiebehoefte van 2020 kunnen invullen. Schiphol zelf kan een input van 12.000 ton leveren, afkomstig van de groenstoken langs de start- en landingsbanen. Er is behoefte aan nog meer reststromen uit de regio om de capaciteit van de nog te bouwen vergister volledig te kunnen benutten. Greenport Aalsmeer biedt daarvoor wellicht mogelijkheden.

In 2014 zijn er verkennende gesprekken geweest tussen de directie van Schiphol en Agriport A7. Agriport A7 kan een interessante leverancier van een constante stroom van biomateriaal zijn. In latere gesprekken is de beheerder van de biovergister in Hoogwoud aangeschoven. De biovergister in Hoogwoud verwerkt een groot deel van de biomassa van de Agriport A7 en functioneert economisch goed.

Op basis van deze gesprekken heeft Schiphol besloten om verder onderzoek te doen naar een mogelijke biovergister op Schiphol. Schiphol wil - als de bouw doorgaat - de exploitatie uitbesteden aan een gespecialiseerd bedrijf in Belgiƫ, die al 4 biovergisters succesvol exploiteert. Agriport A7 heeft contact met Schiphol over mogelijke biomassaleveringen. Daarnaast is Schiphol in gesprek met andere partijen die biomassa kunnen leveren.

Schiphol moet nog een definitief besluit nemen over de bouw van de biovergister.

Initiatiefnemers: Schiphol Group

Neem voor meer informatie over dit project contact op met Jan-willem Donkers, projecteleider Innovatiemotor Greenport Aalsmeer, via jwdonkers@greenportaalsmeer.nl