Polyculturen in de kas

Polyculturen in de kas is een mengteelt op basis van kringlopen: het afval van het ene is het voedsel van het andere gewas. Hierdoor ontstaat een natuurlijk ecosysteem in de kas.
Greenport_Infographic_PolyculturenInDeKlas