Schiphol als preferred Flower Hub

Greenport Aalsmeer en Schiphol (Cargo) hebben de ambitie om de regio Aalsmeer-Schiphol te positioneren als de 'preferred Flower Hub' voor Europa.  Buitenlandse kwekers, expediteurs, carriers en importerende groothandel moeten de regio Aalsmeer-Schiphol zien als beste Europese 'hub voor sierteeltproducten.

De afgelopen periode zijn er 3 discussieavonden met ondernemers en experts gehouden waarin knelpunten en kansen zijn besproken  Er  bleek  een gedeeld gevoel van urgentie om de daling van luchtvrachtstromen snijbloemen via Schiphol te kantelen en  de positie van Nederland als draaischijf te waarborgen.

De uitkomsten van deze discussieavonden worden samen met het voorbereidend onderzoek (uitgevoerd door studenten van Hogeschool Amsterdam) gebruikt om tot een gezamenlijk actieprogramma te komen. Dit moet leiden tot het manifest  Aalsmeer-Schiphol als preferred Flower Hub, dat in september 2015 door Greenport Aalsmeer, Schiphol (cargo) en FloraHolland aan de sector wordt gepresenteerd.

In het manifest komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Ontwikkeling van de luchtvrachtcapaciteit (frequentie en volume) vanuit de belangrijkste aanvoergebieden (Kenia, Ethiopië, etc.)
  • Cool chain en kwaliteit: continue temperatuur door de keten heen
  • Betere koppeling van informatiesystemen vanuit luchtvaart- en de sierteeltketen (beter planning van afhandeling luchtvracht door gebruik te maken van informatiesystemen
  • Beschikbaarheid en kosten van de Nederlandse keurings- en inspectiediensten.
  • Positioneren van Schiphol als preferred Flower Hub in de herkomstlanden, zodat iedere exporteur kiest voor Schiphol

Daarnaast is er de komende maanden aanvullend onderzoek naar de effecten van het opkomende zeetransport via (reefer)containers. Wellicht is het mogelijk om een goede koppeling te maken tussen zeevracht via de haven van Rotterdam, luchtvracht via Schiphol en de kracht van de marktplaatsen met handelsbedrijven en importverwerkers in de Greenports.

Planning: het manifest wordt begin september 2015 samen met betrokken ondernemers besproken.