Warmtenet Amstelveen

Ontwikkelen van een warmtevisie (gemeente Amstelveen, FloraHolland/Alliander) om het warmtenet uit te breiden. Voor de lange termijn worden de mogelijkheden onderzocht naar een regionaal warmtenet waarbij de warmte uit o.a. kassen gebruikt wordt voor het verwarmen van  huizen en utiliteitsbouw in de omgeving.