Missie en Visie

Greenport Aalsmeer wil de (inter)nationale concurrentiepositie van het sierteeltcomplex in de regio  versterken. De grootste opgave in het vitaal en concurrerend houden van Greenport Aalsmeer is vergroting van de toegevoegde waarde om hogere marges te bereiken. De basisvoorwaarden voor het bedrijfsleven om te kunnen ondernemen moeten op orde zijn: ruimte om te groeien, goede bereikbaarheid, voldoende personeel en maatschappelijk draagvlak.

De Nederlandse sierteelt onderscheidt zich door hoge kwaliteit en bijzondere producten. Kennisontwikkeling, kennisoverdracht en het vermarkten van kennis zijn daarbij essentieel.  Daarnaast is transitie naar een echt duurzamere productie nodig. Daarmee kan het verschil  gemaakt worden in de internationale concurrentiestrijd.

Bekijk hier de geactualiseerde visie en strategie van Greenport Aalsmeer: 'Samenwerken aan een bloeiend perspectief’. In het Uitvoeringsprogramma 2013-2016 'Samenwerken aan een bloeiend perspectief' is de aanpak van Greenport Aalsmeer voor de komende jaren vastgelegd.