Netwerk & partners

In de stichting Greenport Aalsmeer werken bedrijfsleven, onderwijs en overheden samen aan een vitale toekomst voor de bloemen- en plantensector.

Bedrijfsleven: Royal FloraHolland, LTO Noord-Glaskracht, Naktuinbouw en Rabobank regio Schiphol.

Onderwijs: Wellantcollege

Overheden: Provincie Noord-Holland, Provincie Zuid-Hollandgemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Nieuwkoop, Kaag en Braassem en Uithoorn.

Naast Greenport Aalsmeer zijn er nog vijf greenports:  Greenport West-HollandGreenport Venlo,  Greenport Duin en BollenstreekGreenport Boskoop en Greenport Noord-Holland Noord
Zij werken samen in Greenports Nederland aan één landelijke agenda met bedrijfsleven en overheden (gemeente, provincies en Rijk), waarbij iedere partij zijn eigen verantwoordelijkheid behoudt.