Organisatie

Bestuur

Het Bestuur heeft de dagelijkse leiding over de stichting Greenport Aalsmeer, waarin bedrijfsleven, onderwijs en overheid samenwerken  om de regio Aalsmeer te versterken. Naar het bestuur

Stuurgroep

De Stuurgroep zorgt ervoor dat betrokken partijen zich houden aan gemaakte afspraken en bewaakt de voortgang van de activiteiten.  De Stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van zowel bedrijfsleven als overheden, aangevuld met relevante partijen. Voorzitter van de Stuurgroep is jack van der Hoek, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland. Naar de stuurgroep

Programmabureau

Het programmabureau ondersteunt de stichting bij de uitvoering van het beleid. Taken van het programmabureau zijn:
- Aanjagen activiteiten en thema's in regio;
- Bewaken en monitoren van ingezette acties;
- Realiseren van samenwerking van regio's en op thema's.
Naar het programmabureau