Kennis & Innovatie

Greenport Aalsmeer is de toonaangevende, internationaal georienteerde wereldspeler voor de ontwikkeling en implementatie van kennis, innovatie en onderwijs in het sierteeltcomplex.

Algemeen

De kracht van Greenport Aalsmeer is de innovatiekracht en kennis bij bedrijven en kennisinstellingen(rapport AEB: Clusterstrategie Kennis en Innovatieagenda).  Het beschikbaar maken en verbinden van kennis is van groot belang om als regio innovatief te blijven en de (internationale) concurrentie voor te blijven. Daarnaast is het aantrekken van gekwalificeerde medewerkers noodzakelijk om de innovatiekracht vast te houden. Greenport Aalsmeer zet zich in om de aanwezige kennis zichtbaar en toegankelijk te maken en ondernemers, brancheorganisaties en onderwijs-en kennisinstellingen nauwer met elkaar te verbinden.

Kas en keten van de toekomst

Wat doet Greenport Aalsmeer op het gebied van Kennis en Innovatie?

Greenport Aalsmeer heeft een faciliterende, stimulerende en verbindende rol om activiteiten van de grond te krijgen om te komen tot:

  • optimale aansluiting tussen kennisinstellingen en bedrijfsleven, zodat het bedrijfsleven sneller innoveert;
  • meer toegevoegde waarde en verlaging van de kosten.

Een groot aantal kennis en innovatie activiteiten van Greenport Aalsmeer is uitgevoerd door de Innovatiemotor. Dit project is eind 2015 afgesloten.

Opvolger is 
Green Innovation Cluster (GIC), dat als doel had om innovatieversnelling in de tuinbouwcluster te stimuleren.

 

Nieuws

Ambassadeurs


Marcel Brans
Hoofd kennis en competentie ontwikkeling

 

Robert van Rijn 
Wethouder Gemeente Aalsmeer

Contact

Jan-willem Donkers
Programmaleider Kennis & Innovatie
jwdonkers@greenportaalsmeer.nl
tel 06 15279603