Aan de slag met circulair ondernemen - gratis cursus voor ondernemers in Noord-Holland!

De circulaire economie is een belangrijk thema voor de provincie Noord-Holland, de provincie heeft als ambitie om in 2050 circulair te zijn. Zij maakt het daarom mogelijk dat een groep bedrijven dit jaar kosteloos mee kan doen aan een 'Circulaire Business Design Track', een 3-daags programma waarin u samen met andere ondernemers concreet aan de slag gaat met circulair ondernemen. U maakt kennis met circulaire design principes, verkent kansen voor uw eigen business en zet concrete eerste stappen in de ontwikkeling van nieuwe circulaire producten, diensten en business modellen.

De Track is bij uitstek dé kans om deel uit te maken van een groep innovatieve koplopers in de circulaire economie!

Wat biedt Circulaire Business Design Track aan bedrijven?

Een praktische kennismaking met circulaire economie en circulair design door:

  • actief aan de slag met de kansen die dit voor je eigen business biedt én
  • de eerste concrete eerste stappen in de ontwikkeling van nieuwe circulaire producten, diensten en business modellen.

Kosten
Per bedrijf wordt een bijdrage van €500,- (exclusief BTW) gevraagd voor deelname aan de CIRCO-track. Na deelname aan de drie workshops vergoedt de provincie de bijdrage van €500,-. Er vinden op meerdere momenten een track plaats in 2018. Voorwaarde is dat de bedrijven in Noord-Holland gevestigd zijn. Bedrijven buiten de regio kunnen ook meedoen, maar die moeten dan zelf hun eigen bijdrage (€500) betalen

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op Circulaire_Business_Design_Track. Hier kunt u zich als bedrijf ook rechtstreeks aanmelden. Heeft u interesse om samen met om samen met andere bedrijven in de sector een greenports-track te volgen, neem dan contact op met Jan Willem Donkers via via Janwillem.Donkers@inholland.nl of 06 15 27 96 03.