Areaal snijbloemen groeit voor het eerst deze eeuw

Voor het eerst deze eeuw kunnen we zeggen dat het areaal snijbloemen is gegroeid. De voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) laten een groei zien van 5,5 procent. Hiermee komt het totale areaal aan snijbloemen uit op 1.780 hectare. Het aantal bedrijven wat snijbloemen teelt wordt wel kleiner. Dit jaar zijn nog 910 bedrijven actief in de snijbloementeelt ten opzichte van 930 bedrijven in 2017.

De toename van het areaal snijbloemen is opvallend, aangezien het aantal vierkante meters met snijbloemen al sinds het jaar 2000 gestaag daalt. In 2000 stond nog 3.730 hectare aan snijbloemen in ons land. In 2017 daalde de oppervlakte aan snijbloemen nog met 9% tot 1.690 hectare.

De groei is vooral te vinden onder rozen, chrysanten, hortensia en hippeastrum. Het areaal Gerbera blijft gelijk en lelie en orchidee leveren in. Het areaal orchidee laat een daling zien van 15 procent en komt daarmee uit op 110 hectare.

Ook het areaal potplanten laat een groei zien en stijgt van 1320 naar 1380 hectare. De groei is te zien in bloeiende als groene planten. Het aantal bedrijven met potplanten is licht toegenomen. Volgens het CBS is het areaal boomkwekerijproducten gelijk gebleven ten opzichte van 2017 en staat op 400 hectare. De teelt van perkplanten vindt net als vorig jaar plaats op 310 hectare.

Het totale oppervlak van de sierteelt is gestegen van 3590 naar 3710 hectare en het aantal sierteeltbedrijven is gedaald van 1760 naar 1710.

Bron: CBS en Floranews.