CO2 van industrie voor tuinders bij Aalsmeer nabij

“Ik wacht al 8 jaar op de pijpleiding”, vertelt tuinder Jaap Vreeken bij een werkbezoek van Europese landbouwspecialisten aan zijn bedrijf in Rijsenhout bij Aalsmeer. Nu stookt hij nog om zijn snijbloemen met CO2 te voeden. De provincie Noord-Holland wil de aanleg van een pijpleiding voor CO2 uit de industrie naar tuinbouwbedrijven in de Greenport Aalsmeer rendabel maken.

CO2 uit de industrie kan in kassen gebruikt worden voor de groei van groente en planten. Dat scheelt tegelijkertijd in de uitstoot van schadelijke CO2. Nu stoken veel tuinders ook ‘s zomers nog om CO2 te produceren voor hun planten.

CO2 uit Rotterdam
Van Rotterdam naar Amsterdam loopt een oude pijpleiding die in de jaren 60 van de vorige eeuw werd aangelegd om ruwe olie te vervoeren naar raffinaderijen bij Amsterdam. Die leiding lag er sinds de jaren 80 werkloos bij, maar wordt nu door het bedrijf OCAP gebruikt om er CO2 mee te vervoeren. Vanaf deze leiding is al een vertakking aangelegd naar het Westland. Daarmee voorziet OCAP de tuinders daar van ‘rest-CO2‘ afkomstig van fabrieken van Shell en Alco in Rotterdam. Deze CO2 wordt anders uitgestoten. OCAP heeft al jaren plannen om ook naar het glastuinbouwconcentratiegebied PrimA4a bij Aalsmeer een leiding aan te leggen om bedrijven daar van CO2 te voorzien.

Pijplijn richting Aalsmeer rendabel maken
Om de aanleg van een aftakking naar Greenport Aalsmeer vanaf de oude leiding rendabel te maken, moet OCAP aan meer tuinders in dit gebied CO2 kunnen verkopen. De provincie Noord-Holland werkt samen met de gemeente Haarlemmermeer, het Rijk, OCAP en de Greenport Aalsmeer om dit mogelijk te maken. Gedeputeerde Jaap Bond van de provincie Noord-Holland (Economie en Landbouw): “In de tuinbouwsector liggen grote kansen om het gebruik van grondstoffen en uitstoot te verminderen. Met investeringen in aardwarmte- en CO2-netten bijvoorbeeld. Daarom hebben we een subsidieregeling voor tuinders die hun bedrijf verhuizen naar het gebied PrimA4a bij Aalsmeer.”

Land- en tuinbouwconferentie over innovatie
Het bezoek aan het bedrijf van Jaap Vreeken was onderdeel van het programma van een Europese land- en tuinbouwconferentie over die de provincies Noord- en Zuid-Holland organiseerden met het Westland: de ERIAFF-conferentie 2017. Vreeken werkt  continu aan innovaties. Op dit moment experimenteert hij met gelijkstoom voor lampen en met zonnepanelen. Daarmee kan hij goedkoper en duurzamer kweken. Tijdens de ERIAFF conferentie spraken specialisten uit heel Europa over de kansen voor innovatie in de land- en tuinbouwsector en de noodzaak daarvan.