Gebiedsbijeenkomst voor glastuinbouwondernemers uit het gebied De Kwakel-Kudelstaart

Dinsdag 28 juni vond de derde gebiedsbijeenkomst voor glastuinbouwondernemers uit het gebied De Kwakel-Kudelstaart plaats, georganiseerd door Greenport Aalsmeer. De bijeenkomst vond plaats bij HilverdaFlorist, waar ruim 50 ondernemers uit het gebied aanwezig waren. Verschillende onderwerpen passeerden de revue. Alexander Formsma verzorgde namens Glastuinbouw Nederland een presentatie over de impact van de hoge energieprijzen en de gevolgen van voorgenomen beleidswijzigingen zoals opgenomen in de april-brief van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Vervolgens gaf Jacob Limbeek, directeur van OCAP, een presentatie over de ontwikkelingen op het gebied van CO2, alsmede de planning voor de aanleg van het CO2-net in het glastuinbouwgebied De Kwakel-Kudelstaart. Gestreefd wordt om in april 2023 CO2 te leveren in dit gebied.

Tot slot waren er voordrachten van Bjorn Bunnik over samenwerking op het gebied van duurzame energie, Ard van Klaveren over gebiedsuitstraling, Jeroen Larrivee over energiebesparing, het elektriciteitsnetwerk en geothermie en tot slot van Dave Vlaming over de ruimtelijke gebiedsverkenning van het Aalsmeerse deel van het glastuinbouwgebied.

Na afloop van de presentatie was er een rondleiding door de nieuwbouw van Hilverda Florist. Met een borrel en een buffet werd de avond afgesloten. Greenport Aalsmeer kijkt terug op een goede bijeenkomst waarin het thema samenwerking de rode draad was. De volgende bijeenkomst wordt het thema samenwerking verder inhoudelijk behandeld.