Gedeputeerde Bond met statenleden Noord-Holland op bezoek bij bromeliakwekerij Corn Bak in Assendelft

Op 25 september jl. organiseerde de Provincie Noord-Holland een werkbezoek Duurzame Landbouw voor de gedeputeerde en statenleden van de Commissie NLM (Natuur, Landbouw en Milieu). Er werd een bezoek gebracht aan melkveehouderij en zorgboerderij Klaverweide  en aan de Bromelia kwekerij Corn Bak in Assendelft. 

Aspecten rondom de thema's innovatie, veredelling/ GMO, veehouderij, gewasbeschermingsmiddelen en natuurinclusieve landbouw kwamen aan bod.  Waar loopt de sector tegen aan en en wat is de rol van de provincie hierin? Gedeputeerde Jaap Bond gaf een presentatie over de 5 economische landbouwclusters in Noord-Holland

TIjdens de lunch werd  Agrimatie gepresenteerd, een website met feiten en cifers over de agrisector, landelijk maar ook specifiek voor Noord-Holland. Wageningen Economic Research stelt via deze website onderzoeksresultaten beschikbaar. Voorheen verschenen de resultaten in meerdere rapportages en deze zijn nu via deze website integraal beschikbaar. 

Bron: Greenport Noord-Holland Noord