Henk de Ruiter: ‘De opgave binnen Greenport Aalsmeer is enorm, dat kun je als gemeente, provincie of bedrijf niet alleen’.

Iedere maand vertelt iemand uit Greenport Aalsmeer over een actueel onderwerp of project in de sierteeltsector. Wat betekent dit voor de ondernemers in de regio? Dit keer spreken we Henk de Ruiter, programmamanager Ruimte bij Greenport Aalsmeer. Henk is sinds een jaar aan de slag met de Uitvoeringsagenda Ruimte van Greenport Aalsmeer. 

Wat doe je als manager Ruimte voor de ondernemers in de greenport? De opgave binnen de greenport is enorm: 200 ha glas herstructureren en 340 ha glas saneren. Dit kun je als gemeente, provincie of bedrijf niet alleen. Samenwerken is essentieel. Maar hoe kun je goed samenwerken als je allemaal een andere rol, verantwoordelijkheid en/of belang hebt? Dan kom ik in beeld: het is mijn taak om partijen bij elkaar te brengen, zodat er (inter)actie ontstaat en er beweging komt in de gebieden. Ik signaleer ook wanneer er dingen niet goed lopen, zodat we vanuit de greenport kunnen helpen bij het zoeken naar een oplossing. Dat is ook de reden dat Greenport Aalsmeer deze kar trekt: de opgave is zo groot dat dit alleen op regionaal niveau kan.

Waarom is het belangrijk dat dit gebeurt? Door de crisis is in veel glastuinbouwgebieden een aantal jaar achter elkaar minder geïnvesteerd. Een flink aantal bedrijven is gestopt of weggetrokken naar het buitenland, waardoor gebieden verpauperen of overbodig geworden. Op andere plaatsen zorgt schaalvergroting voor het ontstaan van nieuwe tuinbouwgebieden. Greenport Aalsmeer is een keten van activiteiten rondom teelt, handel, onderzoek en logistiek. Een minimaal teeltoppervlak van circa 500 ha is een randvoorwaarde voor het bestaansrecht van die hele keten. Daarom werken we vanuit de greenport aan de randvoorwaarden voor een gemoderniseerd teeltareaal.

Waar staan we nu met het dossier Ruimte? Dit voorjaar gaan we op bezoek bij alle circa 500 ondernemers. Het onderwerp ruimte leeft enorm: ze stellen allemaal hun bedrijf open. We gaan met hen in gesprek over wat zij willen: doorgaan op de bestaande locatie, verplaatsen of stoppen. Na deze interviews hebben we een goed beeld bij de ruimtebehoefte in de regio. Omdat we ook weten dat voor de uitvoering van de reconstructie veel geld nodig is, zijn we al aan het nadenken over de financiële uitvoerbaarheid (hoe ga je dit betalen).

Wat wordt er met de uitkomsten van deze ondernemersverkenningen gedaan? We koppelen de uitkomsten terug naar de ondernemers via kantinebijeenkomsten. Per gebied delen we – samen met de gemeente en LTO Noord Glaskracht - de belangrijkste conclusies en wat we hiermee kunnen. Op 2 november staat het Greenport Aalsmeer Event volledig in het teken van ruimte. Daar delen we de conclusies vanuit de hele greenport en bespreken we de vervolgstappen die we met ondernemers en overheden gaan zetten.

Wat zijn de plannen voor de langere termijn? In sommige gebieden zit regelgeving de uitvoering van initiatieven in de weg. We zijn met overheden en bedrijfsleven aan het nadenken over randvoorwaarden en locaties voor Experimenteerruimte zodat er lucht komt voor nieuwe ontwikkelingen. Zo kunnen we kijken wat wel en niet werkt. De ervaringen kunnen we dan ook in andere gebieden gebruiken. We zijn ook op zoek naar vertrouwenspersonen in de regio, waar je als ondernemer terecht kunt als je plannen hebt om uit te breiden of te stoppen, maar nog niet naar de gemeente kunt of wilt. In het Westland bestaat dit al, maar dit willen we ook in Greenport Aalsmeer opzetten. 

Neem voor meer informatie contact op met Henk de Ruiter via hderuiter@greenportaalsmeer.nl en/of bekijk de interactieve ruimtekaart en de Uitvoeringsagenda Ruimtelijke Visie Greenport Aalsmeer.