Henk de Ruiter, manager programma Ruimte, over de Ondernemersverkenningen: van papier naar actie!

Een jaar geleden presenteerde Greenport Aalsmeer de Ondernemersverkenningen, een onderzoek naar de bedrijfsplannen en - wensen van de glastuinbouwondernemers in de 6 greenportgemeenten ten aanzien van hun bedrijfslocatie.  We zijn nu een jaar verder. Wat is er het afgelopen jaar gebeurd op het gebied van ruimte in de regio Aalsmeer en wat staat er nog op de planning? We vragen het Henk de Ruiter, manager programma Ruimte van Greenport Aalsmeer.

Wat is er het afgelopen jaar gebeurd?
We hebben op 10 januari een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Ontwikkelingsbedrijf HOT over de herstructurering, modernisering en verduurzaming van de glastuinbouw in Greenport Aalsmeer. Vervolgens zijn we gezamenlijk gestart met de voorbereiding en ontwikkeling van businesscases voor specifieke herverkavelingsgebieden in de regio. Greenport Aalsmeer bereidt de businesscases voor met de informatie uit de Ondernemersverkenningen. HOT voert de businesscase uit en stelt de financiële middelen ter beschikking voor de realisatie.

Wat heeft een ondernemer hieraan?
Dit betekent voor de ondernemers duidelijkheid! Ze hebben in de ondernemersverkenningen aangegeven wat ze willen: uitbreiden, verplaatsen of stoppen. Wij ondersteunen ze hierbij waar we kunnen en kansen zien.

Wat speelt er nog meer op het gebied van ruimte?
We zien dat definitie van glastuinbouw, zoals opgenomen in de bestemmingsplannen van de gemeenten en gemeentelijke/provinciale visies, niet altijd meer de lading dekt met wat er concreet gebeurt bij bedrijven. Glastuinbedrijven veranderen: ze doen veel meer dan alleen telen in de kas. Veel sierteeltbedrijven hebben een eigen veredelingslaboratorium, een demoruimte of een verpakkingslijn. We gaan nu met de overheid en ondernemers in gesprek: klopt de klassieke definitie van glastuinbouw nog wel en passen dit soort bedrijven nog in de kernglastuinbouwgebieden? Het doel hiervan is het sierteeltcluster versterken. Op 5 november is hier een eerste bijeenkomst over geweest met ondernemers. Er komt dit jaar nog een 2e bijeenkomst, met onder andere ondernemers, gemeenten, provincie, LTO Noord Glaskracht en de Rabobank.

Wat kunnen we nog verwachten?
We werken hard aan een Vernieuwingsbank, waarin we instrumenten bij elkaar willen brengen om de duurzame modernisering van de glastuinbouw in beweging te brengen. We hebben via de Ondernemersverkenningen goed in beeld wat de wensen zijn en we weten ongeveer wat de moderniseringsopgave kost. Maar waar haal je het geld vandaan? Hierover zijn we in gesprek met de gemeenten, provincies en het (georganiseerde) bedrijfsleven.

Nog meer plannen?
We hebben in de regio nog 340 hectare glas dat opgeruimd moet worden. Dit glas ligt vaak in gebieden waar weinig andere functies, zoals woningbouw, zijn toegestaan. Denk bijvoorbeeld aan de gronden onder de rook van Schiphol. Hoe ruim je deze gebieden netjes op, zodat iedereen tevreden is? De gemeenten hebben nu het initiatief genomen om onderzoek te doen naar wat er nodig is om in deze gebieden tot een passende oplossing te komen.

Uit de Ondernemersverkenningen is ook een groot aantal thema’s gerold die voor ondernemers belangrijk zijn, zoals de aanleg van een warmte- en CO2 net en snel internet. We starten in 2019 in drie gemeenten met gebiedsgerichte pilots op onderwerpen die er leven in een gebied,  om samen met de ondernemers te kijken of we hier een swing aan kunnen geven.

Nog uitdagingen?
Het begint nu heel concreet te worden, we gaan van papier naar actie! Iedereen die met ruimte te maken heeft, van gemeente tot ondernemer, heeft zijn eigen belang. Het is nu belangrijk voor iedereen om een balans te vinden tussen geven en nemen om er uiteindelijk voor te zorgen dat we met elkaar sierteeltsector in de regio Aalsmeer versterken.

Neem voor meer informatie contact op met Henk de Ruiter via hderuiter@greenportaalsmeer.nl of Yorick Rens via yrens@greenportaalsmeer.nl