Het Nieuwe Telen: energiegebruik omlaag door goed luisteren naar de plant

Energiezuinig telen en tegelijk een optimale productie halen; dat is Het Nieuwe Telen (HNT). Maar hoe kun je hier als kweker zelf mee aan de slag gaan? Deelnemers aan de basiscursus Het Nieuwe Telen, georganiseerd door LTO Glaskracht Nederland en Kas als Energiebron, leren hoe zij HNT op hun eigen bedrijf kunnen toepassen, zonder te investeren in nieuwe technieken. Door goed te luisteren naar wat de plant echt nodig heeft en daar de temperatuur, vocht, CO2-dosering, licht en scherming in de kas op af te stemmen, kun je met veel minder energie toch tot een topproduct komen.

Een van de deelnemers aan de cursus is Rick Griffioen, teeltmanager bij Griffioen Plants BV in Kudelstaart. Op 6 locaties, goed voor 33 hectaren, kweekt het bedrijf kamer- en perkplanten, met de nadruk op cyclamen.
“Toen ik net van de middelbare tuinbouwschool afkwam, wist ik niets van het regelen van het klimaat in de kas. Deze cursus is een mooie basis om mijn kennis over Het Nieuwe Telen op te bouwen”, aldus de 20-jarige Rick. Zijn uiteindelijke doel is dat hij zelf het klimaat in de kas kan aansturen en op een zo duurzaam mogelijke manier kan telen: goed voor plant èn omgeving.

Het Nieuwe Telen is een teeltmethode waarbij nieuwe inzichten op het gebied van kasklimaat en een verandering in het gedrag van de teler leiden tot een optimaal teeltresultaat in een (semi) gesloten kas. Door te sturen op temperatuur, vocht, CO2-dosering, licht en scherming ontstaan nieuwe teelstrategieën waarbij het gebruik van energie wordt beperkt en het natuurlijke licht beter wordt benut.

Tijdens de cursus in de regio Aalsmeer komen onderwerpen zoals vochtbeheersing onder het scherm, omgaan met uitstraling, het actief en gezond houden van het gewas en beter omgaan met COdoor minder te ventileren aan de orde.

Rick: “De nadruk van de cursus ligt op het begrijpen van de processen die belangrijk zijn voor het beheersen van het kasklimaat en het sturen van de teelt. Als je de processen begrijpt, weet je veel beter hoe je bijvoorbeeld de juiste buistemperatuur moet instellen of de luchtvochtigheid moet inregelen. En zie je ook meteen wat het effect op het gewas is.”

Volgens de jonge teeltmanager ziet het er over tien jaar totaal anders uit in de Nederlandse kassen: “Dan worden er geen chemische gewasbeschermingsmiddelen meer gebruikt, alleen maar biologisch. Ik denk dat we dan insectennetten over onze kas hebben. Dat heeft ook weer effect op bijvoorbeeld het afvoeren van vocht. Je krijgt dan een hele andere manier van telen in de kas. Ook de kas moet hierop aangepast worden. Een mooie uitdaging voor HNT!”

Ook meer weten over Het Nieuwe Telen of zelf een cursus volgen?
Kijk op www.kasalsenergiebron.nl