Innovatie Ontketend op 5 juli: innovatie ontstaat op kruispunt van twee sectoren

Zeven tuinbouwondernemers. Negen uitdagingen. En een zaal vol ondernemers met innovatieve oplossingen. Dit waren de ingrediënten voor het event Innovatie Ontketend: Slim en Groen in de tuinbouw, dat op 5 juli is georganiseerd door greenports Aalsmeer, Noord-Holland Noord en de Kamer van Koophandel.

Naktuinbouw, Bonda, VanDerEng, Benefits of Nature, Parfum Flower Company, Kolster BV en De Ruiter Innovations pitchen hun innovatie-uitdagingen aan een zaal vol vertegenwoordigers vanuit de sensor- en visiontechnologie, watertechnologie en fosfaatfiltratie en specialisten op het gebied van drones, insectenbestrijding, kleurherkenningstechnologie, kwekersrecht en ICT.

Marco van Dalen van Naktuinbouw was een van de pitchers. Hij is er van overtuigd dat innovatie ontstaat op het kruispunt van twee sectoren: "Door buiten de gebaande banen te kijken, naar andere sectoren, kun je grotere stappen zetten", aldus Van Dalen. Naktuinbouw, een kwaliteitsdienst die keuringen uitvoert op teeltmateriaal van bloemen, bomen en groenten, vroeg zich af of een drone de keurmeester kan helpen de visuele keuring beter, efficiënter of effectiever uit te voeren. Van Dalen is tevreden over de uitkomst van de pitch: "We hebben veel reacties gekregen van mensen die meedachten, die ons konden helpen aan contacten in de dronewereld. Maar we hebben ook met mensen gesproken die een ander product hadden dat voor Naktuinbouw interessant kan zijn, zoals via kleurtechnologie het verschil tussen kleuren zichtbaar maken. Dat is nu nog handwerk met stalenkaartjes". 

Gerard Kooiman, manager Kennis en Innovatie van Greenport Aalsmeer, vindt de kracht van dit evenement dat je als ondernemer ideeën aangereikt krijgt van buiten je netwerk, vanuit andere sectoren: "Het gaat ook verder dan alleen ideeën. Neem bijvoorbeeld Naktuinbouw, die hebben ook allerlei tips gekregen over het verwerken van data die een drone (kan) aanleveren." 

Na de pitches was er een kennismakingsmarkt, waar iedereen zijn of haar idee/oplossing kon delen met de uitdagers.  De uitdagers bepaalden zelf of ze met een aangereikte oplossing verder wilden gaan.

Örjan Hulshof van De Ruiter Innovations, een grote rozenveredelaar, legde de zaal de vraag voor of er een techniek/methode ontwikkeld kan worden waarmee insecten in een gewas opgespoord kunnen worden door geluidsgolven en of deze geluidsgolven ook gebruikt kunnen worden om schadelijke insecten te bestrijden. "We hebben veel adviserende en doeltreffende reacties gekregen van buiten de sector. Nu gaan we kijken naar een verder vervolg met een aantal kandidaten, dat daadwerkelijk oplossingen heeft aangedragen", aldus Hulshof.

Er was ook een informatiemarkt waar advies werd gegeven over bijvoorbeeld de financiering van innovatie met regelingen en subsidies, hulp bij octrooien in samenwerkingsverbanden, informatie en advies. Een van de deelnemers aan deze markt was Enterprise Europe Network (EEN), een netwerk dat ondernemers ondersteunt bij internationale handel en innovatie. Mariëlle Vermunt van EEN kan ondernemers die zaken willen doen met ondernemers in het buitenland nog veel meer uitdagingen bieden: "We hebben een database vol profielen met vraag en aanbod van bedrijven uit heel Europa. We hebben voor deze bijeenkomst een selectie gemaakt op de thema’s die aan bod zijn gekomen."

Bekijk de pitches van de tuinbouwondernemers en het profielen boekje van EEN met de selectie van Europese uitdagingen.