Interesse in zaken doen in de Golfregio?

Dutch Greenhouse Delta en Innovation Quarter zijn op zoek naar bedrijven en instellingen die met elkaar de de gehele waarde- of productieketen vertegenwoordigen. Met dit consortium willen zij een Partners for International Business (PIB)-aanvraag indienen bij het Rijk om met Nederlandse kennis aan de slag te gaan in de Golfregio.

De wereld gaat door een zeer moeilijke tijd heen. Het wordt steeds duidelijker hoe kwetsbaar wij als individu maar ook als land zijn. Nederland is voor veel goederen en diensten afhankelijk van het buitenland. Dat maakt ons kwetsbaar. Echter voor onze voedselvoorziening zijn wij relatief gezien niet afhankelijk van het buitenland. Sterker nog, Nederland is de twee na grootste groenten- en fruitexporteur ter wereld.

De Nederlandse producten gaan naar landen die veel kwetsbaarder zijn in hun voedselvoorziening. Steeds meer landen willen graag zelfvoorzienend worden. Dit geldt ook voor de Golfregio. Alleen al voor de Verenigde Arabische Emiraten geldt dat zij 90% van hun voedsel importeren. De minister van Foodsecurity and Food safety heeft Nederland laten weten veel meer zelf te willen gaan produceren. Deze ontwikkeling kan gezien worden als een bedreiging voor de Nederlandse export van groenten en fruit. Maar het is vooral ook een kans voor de export van Nederlandse hoogwaardige technologie, diensten en kennis.

Dutch Greenhouse Delta en Innovation Quarter zijn ervan overtuigd dat wanneer deze kennis en producten goed ingezet worden, de concurrentiepositie van Nederland versterkt wordt en er een significante bijdrage geleverd kan worden aan het duurzaam voeden en vergroenen van de wereld. Dit kunnen bedrijven individueel niet doen: zij zijn geen partij voor internationale overheden en investeerders. Daarom is samenwerking gewenst! 

Dutch Greenhouse Delta en Innovation Quarter zijn daarom op zoek naar bedrijven en instellingen die gezamenlijk de gehele waarde- of productieketen vertegenwoordigen. Met dit consortium willen zij een Partners for International Business (PIB)-aanvraag indienen bij het Rijk. PIB  is een programma waarmee Nederlandse bedrijven in een publiek private samenwerking hun internationale ambities kunnen realiseren. Door een PIB aanvraag staat Nederland als cluster sterker en kunnen ondernemers met elkaar promotie, kennis en netwerk opbouwen.

Interesse, meldt u vóór 7 juni aan bij Anne-Claire van Altvorst (Innovation Quarter) door een mail te sturen naar anne-claire.vanaltvorst@innovationquarter.nl