Maak kennis met het programma IMPACT 2025 met challenges, MeetUps en meer!

Via de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (T&U) werken bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid intensief met elkaar samen om innovatie in de sector te stimuleren. Sinds 2012 zijn er meer dan 250 onderzoeks- en innovatieprojecten via de topsector gefinancierd. Hierbij zijn circa 400 bedrijven betrokken.

De resultaten van al deze onderzoeken komen terecht bij de R&D-afdelingen van de deelnemende bedrijven. Een deel van het onderzoek blijft op de plank liggen en wordt niet verder doorontwikkeld tot concrete producten, processen of diensten. Topsector T&U streeft ernaar om deze opgebouwde kennis ook om te zetten naar de markt. Dan pas is er sprake van echte innovatie voor de sector!

Via het programma IMPACT 2025 wil Topsector T&U idee├źn ophalen en nieuwe partijen betrekken om het (bestaande) onderzoek te vertalen naar concrete toepassingen in de praktijk (valorisatie). Hiervoor organiseert de topsector tal van activiteiten in 2019 en 2020, van challenges en Meetups tot aan startup-begeleiding en de Research IMPACT Award. Een greep uit de activiteiten:

  • 3 september: Future Crops
  • 10 oktober: New Tech
  • 7 november: High Risk
  • 10 december: Research IMPACT Event
  • 12 december: Startup event

Lees in de nieuwsbrief IMPACT 2025 van Topsector T&U meer!