Nieuwe stap in onderzoek geothermie in de Greenport Aalsmeer

Een – nog anonieme – partij heeft onlangs een opsporingsvergunning voor aardwarmte/geothermie aangevraagd voor het gebied Westeinder 1, een groot gebied vanaf Roelofarendsveen tot Diemen. Een opsporingsvergunning is een nieuwe stap in de ontwikkeling van aardwarmte in de regio.

Aardwarmte is voor de glastuinbouw maar ook voor warmtenetten in stedelijk gebied een belangrijke potentiële warmtebron, maar er is eerst gedegen bodemonderzoek nodig. Een opsporingsvergunning geeft de aanvrager tijdelijk alleenrecht om detailonderzoek te doen. Een spannende ontwikkeling! Er loopt nu een termijn van 13 weken waarop concurrerende aanvraag kan worden ingediend.

Deze aanvraag komt voor veel partijen als een verrassing. Tegelijkertijd betreft het een aanvraag voor een heel groot gebied van 312 vierkante kilometer verdeeld over 15 gemeenten. Het bodemonderzoek van EBN naar de ondergrond loopt nog en het aanvragen van deze opsporingsvergunning doet vermoeden dat deze ontwikkelaar alvast voorsorteert op een mogelijke positieve uitkomst van dit onderzoek en hiertoe positie inneemt.

Ergens in de loop van 2021 zal het Ministerie van EZK een keuze maken uit de ingediende aanvragen. De daadwerkelijke realisatie van een aardwarmteproject zal daarna nog minimaal 2 jaar duren.

Geografische afbakening aanvraag opsporingsvergunning geothermie Westeinder 1