Rob van de Ende: 'Goede herstructurering duurt 2 tot 3 jaar'

Rob van den Ende is directeur van Ontwikkelingsbedrijf HOT. Dit bedrijf geeft samen met Greenport Aalsmeer invulling aan de herstructurering van de glastuinbouwsector in de regio. Dat gebeurt door het aankopen van verouderde bedrijven en incourante kavels, die vervolgens worden herontwikkeld en verkocht als één locatie voor moderne glastuinbouw.

Wat doet Ontwikkelingsbedrijf HOT?
De Coalitie HOT staat voor Herstructurering en Ontwikkeling Tuinbouwsector. Deze samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven houdt zich bezig met de vitalisering van de glastuinbouw langs drie thema’s: de onderneming van de toekomst (2026), energietransitie en modernisering van het glasareaal.  Ik ben verantwoordelijk voor het onderdeel modernisering: hier draait het om de herstructurering en modernisering van bestaande glastuinbouwgebieden.

Hoe loopt het met de herstructurering in de regio?
Door de Ondernemersverkenningen, die een jaar geleden zijn gepresenteerd, heeft Greenport Aalsmeer duidelijk in beeld wat ondernemers in de regio willen met hun bedrijf: uitbreiden, verplaatsen of stoppen. De greenport is nu in gesprek met verschillende ondernemers die hebben aangegeven een stap naar een nieuwe toekomst te zetten.

De eerste herstructureringslocaties worden nu geïnventariseerd en getoetst. Dit uiteraard in nauw overleg en in samenwerking met de bestaande glastuinbouwondernemers.  Pas op het moment dat deze bedrijven en kavels aangekocht worden, komt het Ontwikkelingsbedrijf HOT in beeld.  We zijn ondersteunend aan de uitvoering van de modernisering.

Wij kopen vervolgens de percelen met het verouderde glas op, breken de kassen af, zorgen voor een gezonde bodem en een goede ontsluiting van het gebied, zodat het weer als een nieuw modern glastuinbouwperceel uitgegeven kan worden. Kassen voor kassen!

Wat kan HOT betekenen voor de ondernemers?
Voor ondernemers is het hele traject van herstructurering een ingewikkeld en langdurig proces. Vroeger kocht je het perceel van je buurman op, gooide je het slootje dicht en was je klaar. Dat kan nu echt niet meer. Vanuit Greenport Aalsmeer en HOT willen we ondernemers ontzorgen bij de verkoop van hun bedrijf of kavel. We bieden ze tijd en ruimte om het herstructureringsproces goed te doorlopen.

Waar loop je tegenaan?
Niet iedereen staat meteen te springen om zijn bedrijf te verkopen. Het zijn trajecten die een lange adem vergen: met een goede herstructurering ben je zeker 2 a 3 jaar bezig. Persoonlijke motivaties spelen hier vaak een rol. Mensen voelen zich veelal emotioneel verbonden met de plek waar hun vader en opa ook al tuinde. Daarnaast hebben eigenaren hun kas of grond soms in gebruik voor andere zaken. Dit is voor hen belangrijk en daar kun je niet zomaar langs gaan. Je moet je kunnen inleven in hun wereld. Naast het financiële plaatje, is aandacht voor gevoelens, voldoende tijd en goede communicatie belangrijk in het proces

Nog wensen?
De greenport is nu in gesprek met bedrijven op basis van de Ondernemersverkenningen. Maar het is natuurlijk het mooiste als het initiatief ook vanuit een ondernemer zelf komt, dan heb je meer draagvlak in een gebied. Ondernemers die iets willen op het gebied van ruimte, kunnen uiteraard aankloppen bij Greenport Aalsmeer voor ondersteuning!

Kijk voor meer informatie op www.coalitiehot.nl