Start van Taskforce Groen in de Zorg

De afgelopen jaren heeft Greenport Aalsmeer diverse malen themabijeenkomsten georganiseerd in Pakhuis De Zwijger in Amsterdam over maatschappelijke thema’s waarin de tuinbouw een belangrijke rol kan spelen of oplossingen kan bieden. Eén van die bijeenkomsten ging over de positieve effecten van bloemen, planten en bomen in een zorgomgeving: ziekenhuizen, verpleeghuizen, etc. Belangrijke conclusie van deze bijeenkomst was dat deze bewezen positieve effecten nog maar nauwelijks bekend waren, zowel bij het grote publiek als bij professionals in de zorg.

Om deze kloof te dichten hebben Greenport Aalsmeer, de Groene Agenda van de topsector Tuinbouw, VU, IVN en Waag de TaskForce Groen in de zorg opgericht. Belangrijkste doelstellingen van de taskforce zijn het op de maatschappelijke agenda zetten van de positieve effecten van groen in de zorgcontext en het onder de aandacht brengen en beschikbaar maken van dekennisbij professionals en stakeholders in de sectoren.De focus is daarbij vooralsnog gelegd op ouderenzorg, die zijn weerslag heeft in de thuissituatie, de wijk, dagbesteding/opvang, het ziekenhuis en het verpleeghuis.

Onlangs is vanuit de taskforce het initiatief genomen voor een aanvraag bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Het plan is om onder de noemer Ouderenzorg Natuurlijk! een hackathon te organiseren, waarin professionals uit de zorg, tuinbouw/groeninrichting en de creatieve sector samen concepten uitdenken om de toepassing van groen een boost te kunnen geven. Bij deze aanvraag zijn een aantal prominente spelers uit de drie sectoren betrokken.