Subsidie voor eigenaren van grote daken, waterbassins en parkeerterreinen

De Provincie Zuid-Holland heeft een subsidieregeling geopend voor ondernemers die zonnepanelen willen realiseren op een niet-standaard dak, bijvoorbeeld op een waterbassin, een parkeerterrein of een dak dat constructief niet sterk genoeg is voor normale zonnepanelen. Er kan dus onder andere subsidie worden aangevraagd voor het versterken van de dakconstructie, aanschaf van lichtgewicht panelen, aanpassing waterbassin etc. De subsidie kan worden aangevraagd door natuurlijke personen en privaatrechtelijke rechtspersonen. De aanvrager moet wel eigenaar, pachter of anderszins rechthebbende zijn op het gebruik van het dak, het hemelwaterbassin of het parkeerterrein dat beschikbaar gesteld wordt. De maximale subsidie is €100.000.

Met deze subsidie stimuleert de provincie dubbel ruimtegebruik voor het opwekken van zonne-energie en wil zo bijdragen aan het vergroten van de hoeveelheid duurzame energie die opgewekt wordt. 

Aanvrager

  • De aanvrager is eigenaar, pachter, of anderszins rechthebbende van het dak, waterbassin of parkeerterrein waarop de PV-panelen worden geïnstalleerd
  • De aanvrager is geen overheidsorganisatie
  • LET OP: subsidie zoals benoemd onder 1 (zie onderstaand) kan niet door een energiecoöperatie worden aangevraagd

Activiteiten
Subsidie kan worden aangevraagd op de volgende activiteiten:

1 Beschikbaar stellen van een dak aan een energiecoöperatie - 
• Het beschikbaar stellen van het dak, waterbassin of parkeerterrein aan een energiecoöperatie, of soortgelijk initiatief

2 Versterken van dakconstructie, plaatsing van lichtgewicht PV-panelen of verwijderen van asbest
• De aanschaf van PV-panelen in combinatie met het constructief versterken van het dak
• de aanschaf van lichtgewicht panelen op een dak dat aantoonbaar constructief niet geschikt is voor conventionele panelen
• de aanschaf van PV-panelen in combinatie met asbestverwijdering

3 Zon op waterbassins of parkeerterreinen
• De aanschaf van PV-panelen in combinatie met een nieuw te bouwen vaste constructie boven parkeerterreinen;
• de aanschaf van PV panelen in combinatie met een nieuw te bouwen drijvende constructie op waterbassins

Kijk voor meer informatie en aannvragen op www.zuid-holland.nl