Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen ondersteunt projecten over maatschappelijke waarde van groen

In de laatste call van Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (T&U) zijn er twee belangrijke onderzoeksprojecten voor de sierteeltsector gehonoreerd die betrekking hebben op de maatschappelijke waarde van groen. Het betreft de projecten 'Groene schoolpleinen voor een gezonde ontwikkeling van kinderen' en 'Groen voor zorg: toepassingen voor patiënt en professional'

Beide projecten dragen bij aan een steviger wetenschappelijke basis onder de positieve effecten van groen op de mens, en leveren ook allebei concrete handvatten om hier in de praktijk mee om te gaan. De projecten worden getrokken door samenwerkingsverbanden van onderzoek en bedrijfsleven, zogenaamde publiek private samenwerkingen (pps-en). In de uitvoering worden de projecten ondersteund door Greenports Nederland en Greenport Aalsmeer.

Meer informatie:
Jan-willem Donkers
projectleider Innovatie
jwdonkers@greenportaalsmeer.nl / 06 15279603