UvA ontwikkelt met Naktuinbouw en De Ruiter een tool voor herkomst rozen

Is een bloem of voedselgewas echt in Nederland geteeld? Zijn de rozen die ik koop voor Valentijnsdag wel ‘eerlijk’ geproduceerd? Onderzoekers van het Swammerdam Instituut van de Universiteit van Amsterdam hebben samen met het onafhankelijkekenniscentrum Naktuinbouw praktische en betaalbare forensische toetsen ontwikkeldwaarmee ze de herkomst van planten kunnen aantonen. In samenwerking met rozenkweker De Ruiteris een methode ontwikkeld om de herkomst van rozen vast te kunnen stellen. De resultaten van een eerste pilot studie laten zien dat de ontwikkelde methode potentieel heeft om Nederlandse rozen te onderscheiden van bijvoorbeeld Indiase en Keniaanse rozen.

CSI in de tuinbouw
Nieuwe forensische technologieën zoals DNA- en isotooponderzoek bieden nieuwe mogelijkheden voor bewijsvoering. Isotopenanalyse is een beproefde forensische methode. De verhouding vanisotopen (varianten van een chemisch element) is specifiek voor verschillende regio’s van de wereld. Dit“isotopen profiel”wordt sterk bepaald door lokale groeiomstandigheden zoals temperatuur, luchtvochtigheid en de bodem. Dankzij zogenoemde massaspectrometrietechnologie en forensische statistiek kan worden achterhaald waar het plantmateriaal vandaan komt. Met onafhankelijke herkomstbepaling kunnen leveranciers wantrouwen van retailers en consumenten wegnemen. Goede en snelle testen voor herkomstbepaling werken ook preventief tegen fraude.Naast herkomstbepaling van roosricht het onderzoek zich op bomen, sjalotten en kersen en is een methode ontwikkeld voor de herkomstbepaling van paprika. Dit innovatieve project is mede ontwikkeld dankzij Greenport Aalsmeer, het wereldhandelscentrum voor bloemen en planten.

Amsterdam Green Campus
Het onderzoek vindt plaats binnen de Amsterdam Green Campus. In dit regionale platform werken onderzoekers, onderwijsinstellingen en ondernemers samen aan vernieuwingen en het opleiden van talent binnen de groene sector. Binnen de Metropoolregio Amsterdam liggen enkele van de meest innovatieve tuinbouwregio’s van Europa en veel ‘groene kennis’. Binnen de Green Campus wordt in samenwerking met Greenport Aalsmeer en Greenport Noord-Holland-Noord de bestaande kennis gekoppeld aan innovatie, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs; een troef om de concurrentie uit het buitenland voor te blijven.

Voor meer informatieover Herkomstbepaling kun je contact opnemen met dr. Eva de Rijke: e.derijke@uva.nl. Of met Naktuinbouw: www.naktuinbouw.nl, info@naktuinbouw, 071 332 62 62

Verder is meer te lezen over Herkomstbepaling op:
http://amsterdamgreencampus.nl/herkomstbepaling-van-tuinbouwproducten/
http://www.amsterdameconomicboard.com/projecten/1122/herkomstbepaling

Voor meer informatie over de Amsterdam Green Campus: info@amsterdamgreencampus.nl, of ga naar www.amsterdamgreencampus.nl