Volle bak bij Go Café over marketing en veredeling

Op 12 juni is het laatste Go Café van dit schooljaar georganiseerd bij de Bromeliaspecialist in De Kwakel. Er kwamen drie sprekers, met elk met hun eigen perspectief op veredeling.

Als eerste was gastheer Siegfried Bunnik aan het woord, boegbeeld van de Bromelia Specialist. De Bromelia Specialist is een samenwerkingsverband van zes kwekers, die samen een franchiseformule hebben opgezet waarmee ze hun afzet gezamenlijkinrichten. Deze formule is erg succesvol, omdat goed kan worden ingespeeld op ontwikkelingen in de markt. Bromelia is geen snelgroeiend gewas, dus het is zaak om bijtijds te anticiperen op trends en ontwikkelingen bij afnemers. In gezamenlijkheid kunnen de kwekers hier beter op acteren dan ieder voor zich.

De samenwerking werkt door in de veredeling en de selectie van rassen. Dit betreft niet alleen nieuwe soorten en kleuren, maar bijvoorbeeld ook markteisen ten aanzien van duurzaamheid en gewasbescherming.

Als tweede kwam Stefan van der Heijden, directeur R&D van Royal van Zanten aan het woord.Van der Heijden brak een lans voor samenwerking tussen veredelaars, met name als het gaat om de duurzaamheidsvraag uit de markt. Vanuit dat perspectief heeft Royal van Zanten het initiatief genomen voor een gezamenlijke onderzoeksfaciliteit, waarmee verschillende veredelaars biotoetsen voor de resistentie van een aantal ziekten en plagen in verschillende gewassen kunnen uitvoeren. Deze biotoetsen kunnen dan gebruikt worden als basis voor de ontwikkeling van moleculaire markers voor veredeling op resistentie, onder de paraplu van Next Level Veredeling Sierteelt. De aanvraag voor deze faciliteit is samen met vijf veredelaars en twee kennisinstellingen opgesteld en ligt momenteel bij de provincie Noord-Holland.

Als laatste kreeg Nelleke Kreike, lector Groene Biotechnologie van Hogeschool Inholland, het woord. Zij ging dieper in op het programma Next Level Veredeling Sierteelt, waarin moleculaire veredelingstechnieken beschikbaar gemaakt worden voor juist de kleinere veredelingsbedrijven in de sierteeltsector. Door het delen van specifieke precompetitievekennis kan gezamenlijk een innovatiesprong gemaakt worden, zonder dat daarbij de commerciële belangen geschaad worden. Ook vertelde Nelleke over de cursus Novel Breeding Tools, die speciaal ontwikkeld is om telers en veredelaars vertrouwd te maken met de mogelijkheden van moderne moleculaire technieken.